GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
1201 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):
1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu, veya kırılmış olsun olmasın)
1203 Kopra
1204 Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1205 Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):
1206 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1207 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) :
1208 Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç):
1209 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:
1210 Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz, veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:
1211 Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak, parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya, benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya, kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun, olmasın):
1212 Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve, şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, , öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen, veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyve, çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cicho -, rium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri dahil):
1213 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline, getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1214 İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri, hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):