Company Details
  • Name : ***************
  • Address : ***************
  • City State : ***************
  • Country : : Spain
  • Web Page : ***************
  • E-Mail : ***************
  • Telephone : ***************
  • Fax : ***************

Results as PDF

Click for download

NO HS CODE HS CODE Description
1 03034200 Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares )
2 03035700 Cá kiếm (Xiphias gladius )
3 03035700 Cá kiếm (Xiphias gladius)
4 03035700 Swordfish (Xiphias gladius)
5 0303570000 Peces espada (Xiphias gladius)
6 03038100 Cá nhám góc và cá mập khác
7 03048700 Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
8 03048700 Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus ), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis )
9 03048700 Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
10 0304870000 Atunes (Del Genero Thunnus), Listados O Bonitos De Vientre Rayado (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis)
11 03048900 Loại khác
12 03049100 Cá kiếm (Xiphias gladius)
13 03049900 Loại khác
14 0304990090 Los demás
15 03074920 Whole squids, frozen