Ticaret Bakanlığı Desteği ve İş Bankası İndirimi

Değerli Müşterimiz;

Ticaret Bakanlığı’nın ihracat odaklı dijital faaliyetlere vereceği destek kapsamındaki firmaların TRADEATLAS üyelik bedelinin %60’ı bakanlıkça karşılanmaktadır. (*)

İlave olarak, İş Bankası kredi kartı ya da havale yöntemiyle ödemelerinizde TRADEATLAS'a 1 yıllık üyeliğinize de %25 oranında indirim avantajı sağlanmaktadır.

**İş Bankası Kampanya Fiyatı sadece İş Bankası kanalı ile yapılacak ödemelerde geçerlidir.
**E- Fatura mükellefiyseniz ödemeniz akabinde bunu bize email ile iletiniz lütfen.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Destek ödemesinden yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili yabancı dilde yayımlanan en az bir internet sitesi olması zorunludur.
 • Şirketlerin geçmişte ihracat yapmış olmaları zorunlu olmayıp, birlik üyesi olmaları zorunludur.
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu destekten yararlanamamaktadır.
 • Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü naddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerini ifade eder.
 • Başvuruda eksik belge tespit edilmesi halinde, başvuruyu değerlendiren birim tarafından başvuru sahibine yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik belgeler tamamlanmalıdır. Başvuru sahibi,bu süre içerisinde eksiklerin bir kısmını tamamlayarak ibraz ederse, diğer eksik belgelerin tamamlanma süresi için ilk bildirim tarihi esas alınır.
 • Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekir.
 • Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli asıl ya da banka onaylı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.
 • Turquality kapsamındaki firmalar TQ destegi kapsamında sitemizden faydalanabilirler.

ŞİRKETLER İÇİN DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve bir dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir

 • Ödeme Talep Formu (EK A-1)
 • Taahhütname (EK 1)
 • Beyanname (EK 2)
 • İmza Sirküleri
 • Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Fatura
 • Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
 • Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri
 • Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri
 • Bakanlık tarafından gerek duyulması halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için info@tradeatlas.com ve 0 224 211 01 82 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

*Destekle ilgili koşullara T.C Ticaret Bakanlığınca yayınlanan 2573 Sayılı Karar - Uygulama Esasları Genelgesinin aşağıdaki bağlantısından ulaşabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi