ІМПОРТЕР БЛОГ

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй з кокосових горiхiв або копри

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй з насiння свирiпи або рiпаку з іншого насiння

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Полiрувальнi засоби та аналогiчнi засоби для догляду за кузовами транспортних засобiв, крiм полiрувальних засобiв для металiв

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404

Узбекистан Імпортери, Оптовики та Дистриб'ютори Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби