Ticaret Bakanlığı Desteği ve TradeAtlas ile Bankalar Arası İşbirlikleri

Değerli Müşterimiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat odaklı dijital faaliyetlere vereceği destek kapsamındaki firmaların TRADEATLAS üyelik bedelinin %60’ı (15.102 TL’ye kadar) bakanlıkça karşılanmaktadır. (*)

Ayrıca 1 yıllık üyelik bedelini anlaşmalı olan bankalarımızın* kredi kartı veya banka hesabı üzerinden ödeyen firmalara %25 oranında indirim avantajı sağlanmaktadır.

*Anlaşmalı bankalarımız: Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

İlave olarak 1 yıllık üyelik bedelini Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası kredi kartı ile ödeyen firmalara peşin fiyatına 4 taksit imkanı bulunmaktadır.

**Kampanya Fiyatı sadece anlaşmalı bankalarımız kanalı ile yapılacak ödemelerde geçerlidir.
**E- Fatura mükellefiyseniz ödemeniz akabinde bunu bize email ile iletiniz lütfen.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Destek ödemesinden yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili yabancı dilde yayımlanan en az bir internet sitesi olması zorunludur.
 • Başvuruda eksik belge tespit edilmesi halinde, başvuruyu değerlendiren birim tarafından başvuru sahibine yapılacak bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik belgeler tamamlanmalıdır. Başvuru sahibi, bu süre içerisinde eksiklerin bir kısmını tamamlayarak ibraz ederse, diğer eksik belgelerin tamamlanma süresi için ilk bildirim tarihi esas alınır.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir.
 • Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekir.
 • Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli asıl ya da banka onaylı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.
 • Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

ŞİRKETLER İÇİN DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve bir dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir

 • Ödeme Talep Formu (EK A-1)
 • Taahhütname (EK 1)
 • Beyanname (EK 2)
 • İmza Sirküleri
 • Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Fatura
 • Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
 • Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri
 • Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri
 • Bakanlık tarafından gerek duyulması halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için info@tradeatlas.com ve 0 224 211 01 82 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

*Destekle ilgili koşullara T.C Ticaret Bakanlığınca yayınlanan 2573 Sayılı Karar - Uygulama Esasları Genelgesinin aşağıdaki bağlantısından ulaşabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Logosu ve TradeAtlas web sitesi
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği
İş Bankası Logosu ve TradeAtlas İşbirliği