KULLANIM KOŞULLARI

Taraflar

Bu bölüm Trade Atlas (“Trade Atlas” veya “Biz”) ile Trade Atlas internet sitelerinin (www.tradeatlas.com, www.tradeatlas.net, www.importersatlas.com, www.tradeatlas.com.tr, www.importersatlas.net ) ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

Tradeatlas üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

Trade Atlas internet sitelerini kullanmadan önce aşağıda yer alan ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) Trade Atlas internet sitelerinin kullanımını ve anılan internet siteleri aracılığıyla Trade Atlas tarafından aşağıda tanımlanan hizmetlerin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşullarını ve Trade Atlas Gizlilik Politikasını (ikisi birlikte aradaki Sözleşmeyi oluşturmaktadır) dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, Trade Atlas internet sitelerini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan Trade Atlas veritabanlarının veya Trade Atlas internet sitelerinin kullanıcısı ile “Trade Atlas”ın sahibi olan Ticaret Atlası Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında kurulmaktadır.

Trade Atlas Hizmetleri

Bu sözleşme, Trade Atlas tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

Trade Atlas, Ticaret Atlası Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketinin bir ürünü ve veritabanı adıdır. Trade Atlas internet siteleri tarafından verilen hizmetler ve Trade Atlas hizmetleri, Trade Atlas veritabanları, verileri ve ürünleri bu kullanım koşullarında Trade Atlas Gizlilik Politikasında toplu olarak “Trade Atlas Hizmetleri” olarak anılacaktır. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve kullanım koşullarını belirtmektedir.

Trade Atlas ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, Trade Atlas ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“Trade Atlas Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“Trade Atlas Hizmetleri”, merkezi olarak Trade Atlas tarafından yönetilen ve Trade Atlas tarafından kullanılan bir yöntemle derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan bir ticari bilgi hizmetidir.

“Trade Atlas Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu herkese açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “Trade Atlas Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve Trade Atlas Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

Trade Atlas, genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “Trade Atlas Hizmetleri”ni (“Trade Atlas Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “Trade Atlas Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

Trade Atlas tarafından kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımının engellenmesi durumunda, Trade Atlas tarafından sunulan Trade Atlas Hizmetleri”ne veya diğer içeriklere erişminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Trade Atlas, “Trade Atlas Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve ekleme hakkını saklı tutar. Trade Atlas, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

Trade Atlas Hizmetleri, Trade Atlas’ın rakibi konumunda olan veya Trade Atlas ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.

“Kullanıcının” veya “Sizin” Yükümlülükleriniz

Trade Atlas internet siteleri aracılığıyla sunulan Trade Atlas Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

“Trade Atlas Hizmetleri”i sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“Trade Atlas Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz (şirketin/kurumların iç kullanımı hariç).

Trade Atlas, Trade Atlas Hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde “Trade Atlas Hizmetleri”ne ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine Trade Atlas Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “Trade Atlas Hizmetleri” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “Trade Atlas Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “Trade Atlas Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Trade Atlas’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Trade Atlas tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“Trade Atlas Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

Trade Atlas’ın maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak Trade Atlas’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“Trade Atlas Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve Trade Atlas, işbu “Trade Atlas Hizmetleri”ne ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

Trade Atlas, internet sitelerinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Trade Atlas bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

Trade Atlas, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Trade Atlas hizmetlerini ticari amaçlar dışında hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.

Ücretlendirme ve Güvenlik

Trade Atlas Hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen Kullanıcıların, Trade Atlas tarafından zaman zaman tutarı belirlenen ve geri ödenmeyen bir ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan Yıllık Trade Atlas Üyelik Hizmet Satışlarının (Verilen siparişlerin) iadesi ve iptali yoktur.

Trade Atlas Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. Trade Atlas, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve Trade Atlas bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Trade Atlas Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı Trade Atlas tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden Trade Atlas Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve Trade Atlas tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren Trade Atlas Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, Trade Atlas tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, Trade Atlas tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“Trade Atlas Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için Trade Atlas’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden Trade Atlas’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla Trade Atlas’ta eriştiğiniz verileri Trade Atlas Gizlilik Poliitkası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, Trade Atlas'a belirttiği GTİP kodlarında ve ürünlerinde sınırsız sayıda firma profili indirebilir. Kullanıcının, Trade Atlas'a belirtiiği GTİP kodları ve ürünleri dışında ise download yapamaz.

Yıllık veri indirme hakkı yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.

Sahiplik ve Fikri Mülkiyet Hakları

Trade Atlas, “Trade Atlas Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “Trade Atlas Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Trade Atlas Hizmetleri Trade Atlas tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı Trade Atlas’ın önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Trade Atlas ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size Trade Atlas’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, Trade Atlas Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının Trade Atlas Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı Trade Atlas’a ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz Trade Atlas Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve Trade Atlas Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya Trade Atlas Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının Trade Atlas Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

Trade Atlas’ın internet sitelerinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı Trade Atlas’a aittir. Ayrıca bu sitelerin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Trade Atlas internet sitelerinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Trade Atlas’a aittir.

Reklamlar

Trade Atlas’ın bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “Trade Atlas Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “Trade Atlas Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “Trade Atlas Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

Trade Atlas, sunduğu “Trade Atlas Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Trade Atlas, “Trade Atlas Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; Trade Atlas’ın sunduğu “Trade Atlas Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “Trade Atlas Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “Trade Atlas Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; Trade Atlas ’a doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda Trade Atlas, Trade Atlas’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen Trade Atlas’ın sorumluluğundaki sınırlamalar, Trade Atlas’ın bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

Trade Atlas, internet sitelerinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Trade Atlas internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla Trade Atlas sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.

Koşulların Değiştirilmesi

Trade Atlas zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Trade Atlas kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. Trade Atlas internet sitelerine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “Trade Atlas Hizmetleri”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Trade Atlas sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabülu olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Diğer Şartlar ve İçerikler

Eğer Kullanıcı, Trade Atlas ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı Trade Atlas Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

“Trade Atlas Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Trade Atlas’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan Trade Atlas’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

Veritabanımızda bilgileri yer alan firmalardan bilgilerinin silinmesini talep eden firmaların kayıtları bu taleplerini remove@tradeatlas.com adresine e-posta ile bildirmeleri durumunda silinmektedir. 

Yasal Uyarı ve Uygulanacak Hukuk

Trade Atlas internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, Bursa - Türkiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de Bursa-Türkiye'den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

Trade Atlas’ın kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması Trade Atlas’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler Trade Atlas için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

Trade Atlas Hizmetleri, Trade Atlas’ın rakibi konumunda olan veya Trade Atlas ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.