ÜLKELERİN GÜMRÜK VERGİLERİ

Ülkelerin Gümrük Vergileri ve Gümrük Tarife Cetvelleri

Firmaların yurt dışı pazarlara girişte, özellikle fiyat belirlemede, gümrük vergileri önemli bir etkendir. Diğer taraftan, ihracat yapmak istedikleri ülkenin rakip ülkere uyguladıkları gümrük vergisi oranları firmaların rekabet güçlerini önemli oranda etkilemektedir. Ülkelerin, bölgesel ekonomik entegrasyonların ve gümrük birliklerinin uyguladıkları gümrük vergileri ve gümrük tarife cetvelerine ilgili ülkenein ve birliğin aşağıda yer alan resmi internet adreslerinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu internet adreslerinin kullanımına ilişkin özet bir açıklama da kullanıcılar için tarafımızdan yapılmıştır.