GTIP Kodu : 74 Bakır ve Bakırdan Eşya

Bir üst Kategori : Metaller & Metal Eşya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
7401 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
7402 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
7404 Bakır döküntü ve hurdaları:
7405 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
7406 Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
7407 Bakır çubuklar ve profiller:
7408 Bakır teller:
7409 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi, geçenler) :
7410 Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar -, tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzeri-, ne tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi , geçmeyenler:
7411 Bakırdan ince ve kalın borular:
7412 Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) :
7413 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri, (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
7415 Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve, büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna, girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin, çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil), ve benzeri eşya:
7418 Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı, koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlat-, ma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
7419 Bakırdan diğer eşya: