GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
281000 Bor Oksitleri; Borik Asitler