GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
8401 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-, manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :
8402 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-, len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
8403 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
8404 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya, mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya, diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
8405 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);, su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri, (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):
8406 Buhar türbinleri:
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu, motorlar (patlamalı motor):
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve, yarı dizel ):
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki, motorların aksam ve parçaları:
8410 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:
8412 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:
8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-, dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):
8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye, mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar, dahil):
8416 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;, mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül, boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):
8417 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve, ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar, (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima, cihazları hariç) :
8419 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin, işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması , elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer, cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar , hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
8420 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde , makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri: