GTIP Kodu : 29 Organik Kimyasal Ürünler

Bir üst Kategori : Kimya

GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
2921 Amin gruplu bileşikler:
2922 Oksijen gruplu amino - bileşikleri:
2923 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer, fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2924 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu , bileşikleri:
2925 Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin, gruplu bileşikler:
2926 Nitril gruplu bileşikler:
2927 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :
2928 Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :
2929 Diğer azot gruplu bileşikler:
2930 Kükürtlü organik bileşikler:
2931 Diğer organo-inorganik bileşikler:
2932 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler :
2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun , olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
2935 Sülfonamidler:
2936 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil-, miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak, kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları, (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
2937 Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve , leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların , öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler, (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain , modified polypeptides) dahil :
2938 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların , tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2939 Bitkisel alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2940 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz, hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları , (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):