GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
5801 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06, pozisyonlarındaki mensucat hariç):
5802 Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar , hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç):
5803 Gaz mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç):
5804 Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);, parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki, mensucat hariç):
5805 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais, ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe, gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)
5806 Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip, yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler) :
5807 Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve ben-, zeri eşya(parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre , kesilmiş, işlemeleri olmayan) :
5808 Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri , süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
5809 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşya-, sında,döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden , dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden, dokunmuş mensucat
5810 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler:
5811 Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli, madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden, meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonun-, daki işlemeler hariç):