GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri, (ilk şekillerde) :
3905 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde );, diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
3906 Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3907 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde);, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester -, ler (ilk şekillerde) :
3908 Poliamidler (ilk şekillerde):
3909 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3910 Silikonlar (ilk şekillerde)
3911 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda, belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen, veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme -, yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii, polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal, türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer, almayan) (ilk şekillerde):
3914 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon, değiştiriciler (ilk şekillerde)
3915 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3916 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen, monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş, olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3918 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın), (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen, plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3919 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde, olsun olmasın):
3920 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler, (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka , tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):