GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
5501 Sentetik filament demetleri:
5502 Suni filament demetleri:
5503 Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik , imali için diğer surette hazırlanmamış):
5504 Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik ima-, li için başka şekilde bir işlem görmemiş):
5505 Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme, suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
5506 Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali , için başka şekilde işlem görmüş):
5507 Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için, başka şekilde işlem görmüş)
5508 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak , satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5509 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende, olarak satılacak hale getirilmemiş):
5510 Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende , olarak satılacak hale getirilmemiş):
5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç), (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
5512 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle , %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
5513 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle, % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya , sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
5514 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle, %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya , sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
5515 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
5516 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat: