GTIP Kodu GTIP Kodu Açıklaması
811300 Sermetler, Sermetlerden Eşya