Test

COVİD-19 salgını sürecinde ülke sınırları tekrar belirgin hale gelse de ülkelerarası sınırlar Avrupa Birliği içerisinde Schengen Bölgesi’nde olduğu gibi önemini yitirmektedir. Sınırların anlamını yavaş yavaş kaybetmesi ile ticaretin boyutu da son hızla yükselmektedir. Statista’nın verilerine göre 1950-2019 yılları arasında dünya ticaret hacmi çok yüksek bir ivme ile büyümüştür. Ticari aktiviteler sırasında konşimento belgesi ticari işlemlerin sağlıklı bir biçimde sonuçlandırılması için elzemdir. Ticari faaliyet sürdüren firmalar için konşimento belgeleri çok önemlidir ve Trade Atlas içinde 1,458,932,245 adet konşimento ve sevkiyat verisi bulunduran bir veritabanıdır.

Konşimento Nedir?

Konşimento ya da diğer ismiyle taşıma senedi içinde yükleyici, alıcı, ihbar merci gibi bilgileri başta olmak üzere ilgili ticari işlem ile alakalı tüm bilgilerin yer aldığı kıymetli evraktır.  Bir diğer ifade ile konşimento belgesi aslında bir yükleme talimatıdır. İtalyanca conoscimento kelimesinden dilimize geçen konşimento sözcüğü "tanıma, teyit, deniz ticaretinde teyit belgesi" anlamını taşımaktadır. Konşimentoya benzer belgeler eski Roma yıllarına kadar uzansa da 1063 yılında Ordinamenta et consuetudo maris yasası ile İtalya’daki tüm şehir devletlerinde gemi sahiplere gemilerine yüklenen yüklerin niteliğini ve miktarını kayıt altına almak zorunluluğu getirilmiştir. Kara yolu taşıma senedi, deniz yolu taşıma senedi ve hava yolu taşıma senedi olarak üç çeşit ana konşimento belgesi türü vardır. Konşimento belgesi üzerinde şu bilgiler yer alır:

·       Nakliye firması adı

·       Taşınılan malın ağırlığı ve maddi değeri

·       İhracatçının adı ve adresi

·       İthalatçının adı ve adresi

·       Malın yüklenme tarihi

·       Ödeme koşulları

·       Yüklenen ve varılan liman bilgileri

·       Navlun ödeme bilgisi

·       İmza ve evrak düzenleme tarihi

·       Malın adedi, ebatları, açık adı, özelliği, teslim şekli, kilosu vb.

        Konşimento Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Konşimento belgesi sorgulamak için öncelikle konşimento belgesinin bir örneğine sahip olmak ya da konşimento numarasını bilmek gerekmektedir. Konşimento belgesine sahip olduktan sonra hangi aracı kurum vasıtası ile taşımacılık faaliyetleri sürdürülüyorsa o firmanın internet sitesine girilir ve konşimento numarası ile kargonun durumu hakkında bilgilere ulaşılabilir.

Konşimento Nasıl Doldurulur?

Yurtdışı gönderilen malların yerine ulaşmasının en büyük garantisi olan konşimentonun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekmektedir çünkü doğru doldurulmuş bir konşimento yurtdışı gönderinin doğru ve güvenli gönderiminin de ilk gerekliliklerinden biridir. Konşimento belgesi üç nüsha olarak doldurulur. Bu üç nüsha daha sonra ilk olarak yükletene verilir, ikinci nüsha mallara eşlik eder ve üçüncü nüsha da taşımacı da kalır. Böylece malların üzerinde anlaşılan şartlarda taşınıp taşınmadığı, iyi durumda teslim alınıp alınmadığı ve taşıma sözleşmesinin yapılıp yapılmadığı tüm taraflarca tetkik edilebilir.

Konşimento Belgesi Örneği