Test

İletişim ve ulaşım olanakları geliştikçe ülkelerarası ihracat ve ithalat faaliyetlerine olan ilgi artmaktadır. İhracat ve ithalat yapabilmek için gerekli olan şeylerin en başında ihracatın veya ithalatın yapılacağı şirketin kurulması gelmektedir. Bu şirketlerin kuruluşu düşünüldüğü kadar zorlu değildir. Arzu duyan herkes gereklilikleri yerine getirdiği takdirde ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir. İhracat ve ithalat faaliyetleri yürütmek isteyen kişiler öncelikle kuracakları şirketin şahıs bireysel şirket mi yoksa sermaye şirketi mi olması gerektiğine karar vermelidirler. Bireysel şirketler iki ana farklı türe ayırılır bunlar şahıs şirketi ve adi şirket olarak adlandırılır. Şahıs şirketi tek kişi tarafından yönetilen ve denetlenen aynı zamanda işletmenin sahibinin de tek kişi olduğu şirket biçimidir. Adi şirket sahibinden ayrı bir varlığı olmayan, en basit şirket biçimidir. Benzer şekilde sermaye şirketleri de limited şirket ve anonim şirket olarak ikiye ayrılır. Limited şirket bir veya daha fazla tüzel ya da gerçek kişi tarafından bir araya gelinerek kurulan şirket türüdür. Anonim şirket kurullarda çoğunluk esası ile yönetilen ve sermaye şirketi olmanın tüm özelliklerini taşıyan şirket biçimidir.

Öncelikle kurulmak istenen şirket türü ve iş yeri adresi belirlenmelidir. Bu adres gerçek bir ofis, sanal bir ofis ya da home-ofis olabilir. Sonrasında vergi dairesine ve ticaret odasına kaydının yapılması gerekmektedir. Daha sonra eğer kurulacak olan şirkette işçi çalıştırmak planlanıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt yaptırılmalıdır. Ayrıca kurulacak olan şirket için belediyeden işyeri açma ve işçi çalıştırma ruhsatı alınır. Daha sonra ihracat veya ithalat gerçekleştirebilmek için yapılması gereken son bir işlem vardır. Hem yeni kurulup ithalat ve ihracat faaliyetleri gerçekleştirecek olan hem de eski bir tarihte kurulmuş olup ilk defa ihracat veya ithalat faaliyeti gerçekleştirecek olan şirketler eğer ithalat yapacaklarsa İthalatçılar Birliğine eğer ihracat yapacaklarsa İhracatçılar Birliğine kayıt yaptırmalıdırlar.

Bu noktadan sonra birkaç iş günü içerisinde resmi olarak şirket kurulmuş olacaktır ve ithalat ve ihracat faaliyetlerine başlanabilir. Fakat ihracat ve ithalat yaparken bazı hususlara dikkat etmekte yarar vardır. İhracat ve ithalat çok fazla prosedür gerektiren bir alan olabilmektedir bunun için uzmanlardan yardım almakta yarar vardır. Örneğin, gümrük işlemleri için itibarlı bir gümrük firmasıyla nakliye işleri için yine güvenilir bir nakliye firması ile çalışılabilir. Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise muhasebe işlemleridir. Muhasebe işlemleri çok dikkat gerektiren bir alan olduğu için ithalat ve ihracat sürecine hâkim bir muhasebeci ile çalışmak gelecekteki muhtemel usulsüzlükleri ve bundan dolayı gelebilecek cezaları engelleyebilir. Dış ticaret yaparken yurtiçi ticari faaliyetlerde kullanılan belgelerden farklı belgeler düzenlemek gerekmektedir. Bu belgeler konşimento belgesi, çeki listesi, ATR.1 sertifikası ve menşei şahadetnameleridir. Bu belgelerin düzenli olarak hazırlanması ve arşivde saklanması gelecekte yaşanabilecek problemlerin çözümünde kullanılabilir.